V letních měsících při parkování auta pod stromy může dojít k znečištění nakapanou smůlou. Tyto skvrny jantarové barvy velmi úspěšně odolávají pokusům o jejich odstranění.

Pro její snadné odstranění je vyvinut přípravek Atas Resinol. Pryskyřici bezpečně rozpustí a odstraní. Postup je opět jednoduchý. Na postižené místo nastříkat Atas Resinol, chvíli počkat a rozpuštěnou pryskyřici setřít připraveným hadříkem.

Atas Resinol Vám velmi dobře pomůže i při odstraňování lepidel ze samolepek.