Pouze online

Lack-Fixare | rychlý tmel na chladiče a nádrže

  139 Kč s DPH

  111 Kč s DPH

  Dostupnost Zítra u Vás | V pracovní den

  Dvousložkový tmel pro velmi jednoduché a trvalé opravy chladičů, palivových nádrží, radiátorů, potrubí apod.

  Profesionální autokosmetika

  LÄCK-FIXARE se určen pro opravy prorezivělých míst a trhlin v benzínových nádržích, chladičích, radiátorech, vodních nádržích apod.

  Proukt je odolný vůči benzínu, naftě, nemrznoucím chladícím médiím, olejům, vodě apod. Je tepelně stabilní v teplotách –40°C - +130°C.


  PROČ ZVOLIT LÄCK-FIXARE?
  • Je vemi rychlý.
  • Je použitelný po odstranění mnoha závad.
  • Vemi snadno se s ním pracuje.
  • Je bezpečný pro všechny běžně používané materiály.
  • Má dlouhodobou výdrž.
  • Vynikající poměr ceny a kvality.

  NÁVOD K POUŽITÍ:

  Povrch, na který se hmota aplikuje, musí být absolutně suchý a čistý tzn. zbavený rzi, mastnoty a nečistot. Opravované místo důkladně očistěte brusným papírem, odstraňte zbytky laku a rzi.

  Povrch odmastěte čističem na brzdy, nebo ředidlem. Do základní složky A přidejte 2% tužidla a promíchejte (nejlépe na skleněné desce či misce). Obě hmoty jsou v tubách – na míchací desku vytlačte stejnou délku tmelu A a tužidla B (to odpovídá poměru 100:2).

  Rozmíchejte jen množství, které jste schopni zpracovat do cca 4-5 minut!!

  Směs nanášejte ocelovou nebo gumovou stěrkou. Naneste LÄCK-FIXARE na opravované místo ve vrstvě o tloušťce alespoň 5 mm. Nejlepší výsledek dosáhnete, když hmotu nanesete ještě 3-4 cm okolo poškozeného místa.

  Po vytvrzení (cca 15 minut) doporučujeme nanést ještě jednu krycí vrstvu – předchozí vrstvu předtím lehce přebruste.

  Pokud opravujete poškozenou trubku, která je poté vystavena konstantnímu tlaku, doporučujeme při opravě použít pro vyztužení skelnou textilii. Naneste LÄCK-FIXARE v dostatečném množství na textilii a omotejte kolem trubky. Po vytvrzení naneste ještě další krycí vrstvu.

  LÄCK-FIXARE může být přebroušen nebo vrtán po cca 15 minutách při 20°C. Vytvrzená hmota je odolná v teplotním rozsahu –40°C - +130°C.


  TECHNICKÁ DATA:
  • Základní složky: nenasycený polyester, skelná vlákna
  • Tužidlo: 50% benzoyl peroxid
  • Poměr míchání: + 2% tužidla
  • Hustota: cca 1,85 kg/l
  • Hořlavost: hořlavý – skupina 2b
  • Bod vznícení: cca +31°C
  • Zpracovatelnost směsi: cca 5 minut při 25°C
  • Schnutí, přebroušení: cca po 10-15 minutách
  • Skladovatelnost: 2 roky, skladujte v suchu a chladu

  ZÁRUČNÍ LHŮTA:

  Min. 36 měsíců od data výroby


  BALENÍ:

  Tuba se 130 gr produktu ║ V kartonu 24 kusů


  PŘÍLOHY KE STAŽENÍ:
  Přílohy ve formátu PDF najdete v sekci Ke stažení

  NEBEZPEČÍ:

  Složka A - tmel:

  Hořlavý  image9%20(Custom).png  GHS-pictogram-silhouette-svg%20(Custom).

  H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky..
  H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.


  Obsahuje: Styren

  Složka B - tužidlo:

  Hořlavý  image9%20(Custom).png  GHS09_-_latky_nebezpene_pro_ivotni_prost

  H242 Zahřívání může způsobit požár.
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


  Obsahuje: Dibensoylperoxid

  Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

  Napsat svou recenzi

  Lack-Fixare | rychlý tmel na chladiče a nádrže

  Lack-Fixare | rychlý tmel na chladiče a nádrže

  Dvousložkový tmel pro velmi jednoduché a trvalé opravy chladičů, palivových nádrží, radiátorů, potrubí apod.

  Profesionální autokosmetika

  Napsat svou recenzi

  Související produkty